Yawara-Ryu

 

 

 

 

 

 

 

 

EBO-NO-KATA

 

 

 

 

 

Sequence 1

 

Defence against grabbing

 

Sequence 2

 

Defence against embracing

Sequence 3

 

Defence against punching, striking and kicking

Sequence 4

 

Defence against armed attacks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yawara-Ryu