Yawara-Ryu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIME-NO-KATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ryote dori

2. Tsukkake

3. Suri age

 

4. Yoko uchi

5. Ushiro dori

6. Tsukomi

7. Kiri komi

8. Yoko tsuki

9. Ryote dori

10. Sode dori

11. Tsukkake

12. Tsuki age

13. Suri age

14. Yoko uchi

15. Keage

16. Ushiro dori

17. Tsukkomi

18. Kirikomi

19. Nuki kake

20. Kiri otoshi

 

 

 

 

 

 

 

Yawara-Ryu